Home >> Society >> Committee
 
Society Tournament Committee
 
The Jawahar Lal Nehru Hockey Tournament Committee
 
Tournament Committee

Chairman
Dr. D.R. Saini

Members

   
Shri Harbinder Singh Shri Subhash Kapur
Shri Ashok Kumar Shri Rattan Capoor
Brig. HJS Chimni (Retd.) Shri S.P. Sabharwal
Shri M.K. Kaushik Shri Gian Chand
Ms. Jhanjha Tripathy Shri Balbir Saran
Thakur Uday Singh Shri Sanjjeev Nehraa
Shri S.S. Anand Shri S.N. Sharma
Shri V.K. Mahendru Shri M.N. Shome
Shri Shekhar Guha Dr. Harsh Pathak
Shri R.K. Singhal Shri Ram Lal Verma
Shri J. Narayan Shri Ashok Sharma
Shri P.S. Bedi Shri Gurinder Singh
Dr. Harsih K. Saxena Dr. R.S. Tonk
Capt. U.S. Thapa Shri Amarjit Singh
Dr. Gurdeep Singh  
   
Cdr G. Nandy Singh General Secretary
Shri Kukoo Walia Secretary
Shri N.L. Narang Joint Secretary
Shri Kula Nand Sharma Joint Secretary
Shri Sukhbir Singh Dhupia Treasurer
Shri I.D. Kapur Asstt. Treasurer
Shri Rohit Chauhan Asstt. Secretary
Shri Ashutosh Verma Asstt. Secretary
Shri Sanjjeev Nehraa Public Relation Officer
   
Managing Committee

Chairman
Shri Parimal Rai (IAS)

Members

   
Smt. Tajdar Babar Dr. Nirmal Singh
Er. Ramesh Raina Dr. Narinder Singh
Er. V.K. Jha Shri V.K. Mahendru
Er. O.P. Gupta Dr. Gurdeep Singh
Dr. A.K. Aggarwal Shri Gurcharan Singh
Shri Manoj Sethi Shri N.S. Bindra
Shri Subhash Chander Shri S.N. Sharma
Shri R.S. Godboley Shri Ram Lal Verma
Smt. Mamta Agarwal Shri Rajnish Kataria
Shri Ganesh Bharti Shri M.L. Malhotra
Shri Rakesh Kumar Gaur Shri Inder Swaroop Sharma
Shri Anand Tewari Shri Ashok Dewan
Shri G. Sudhakar Shri Rashpal Singh
Shri S.P. Sabharwal Shri Aditya Sharma
Dr. (Mrs.) Sudarshan Pathak Shri Sanjjeev Nehraa
Shri R.N. Chopra Shri Balbir Saran
Shri K.K. Bhargava Shri M.N. Shome
Shri R.K. Sharma Shri R.P. Saini
Shri Inder Singh Shri A.K. Chadha
Brig. HJS Chimni (Retd.) Dr. Harsh Pathak
Shri S.S. Anand Shri Rajdeep Singh
Shri Amarjit Singh  
   
Cdr. G. Nandy Singh General Secretary
Shri Shiv Kumar Verma Secretary
Shri N.L. Narang Joint Secretary
Shri Kula Nand Sharma Joint Secretary
Shri Sukhbir Singh Dhupia Treasurer
Shri I.D. Kapur Asstt. Treasurer
Shri Rohit Chauhan Asstt. Secretary
Shri Ashutosh Verma Asstt. Secretary
Shri Sanjjeev Nehraa Public Relation Officer
Newsletter
 
Sponsors
 
 
All Rights are Reserved by Nehru Hockey Tournament Society
Powered by Matrix Infosoft